Raport financiar 2018
Planul de măsuri 2019
Planul anual pentru desfășurarea achizițiilor publice 2019
Planul anual actualizat pentru desfășurarea achizițiilor publice 2019
Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2019