APROB          Director  _________________Abramova Oxana
Planul anual actualizat pentru desfășurarea achizițiilor publice în LT A Puskin pentru anul financiar 2019
mii lei
Nr.ord Obiectul achiziției articol Perioada desfășurării procedurii Suma planificată mijloace bugetare Procedura de achizitie publica aplicabila CPV
1 Lucrari de reparatie a salii sportive 222500 iulie 150,0 Contract valoare mică 4545300-7
2 Lucrari capitale de reparatie 311120 august -septembrie 1500,0 COP 4545300-7
Ex V Margin 022-21-35-64