Forma FD-047
Aprobat prin ordinul Ministrului
 Finanţelor al Republicii Moldova
nr.216 din 28.12.2015_
RAPORT  FINANCIAR PRIVIND  EXECUTAREA BUGETULUI
pe anul 2018
Codurile
s1-s2 Bugetul local de nivelul 2 22
org1 Primaria mun Chisinau 1001
org2 Liceul teoretic Alexandr Puskin
f1-f3 14205
p3 (PI) Invatamint 922
Denumirea indicatorului Nr. rînd P1+P2 p3 S3+S4 S5+S6 Codul proiectului ECO k1-k6 Aprobat iniţial pe an Plan precizat pe an Executat în perioada de gestiune Venituri / cheltuieli efective TOTAL Inclusiv cu termen de achitare expirat
Creante Datorii Creante Datorii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. VENITURI, TOTAL 1 13 592 500,00 13 817 004,00 13 395 171,79 14 006 987,76 288,65
Inclusiv:
Finanţare de la buget 1.0 149800 13 442 500,00 13 667 004,00 13 269 613,67 13 269 613,67
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1.0 297 1000 142310 50 000,00 50 000,00 30 831,00 30 831,00
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 1.0 297 1000 142320 100 000,00 100 000,00 94 727,12 95 871,91 288,65
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit 1.0 297 1000 149200 213 455,48
Alte venituri ale instituţiilor bugetare 1.0 297 1000 149900 397 215,70
II. CHELTUIELI, TOTAL 2 13 230 500,00 13 467 934,00 13 013 579,70 14 232 735,72 23 649,66 1 110 860,22
Inclusiv:
Salariul de bază 2.0 8806 00203 300 211110 4 590 266,22
Sporuri şi suplimente la salariul de bază 2.0 8806 00203 300 211120 2 762 301,75
Ajutor material 2.0 8806 00203 300 211130 32 145,00
Premieri 2.0 8806 00203 300 211140 937 057,58
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 2.0 8806 00203 300 211180 8 268 000,00 8 308 460,00 8 072 389,21 871 157,60
Alte plăţi 2.0 8806 00203 300 211390 70 600,00 63 840,86 63 840,86
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2.0 8806 00203 300 212100 1 901 000,00 1 922 297,00 1 855 449,32 1 912 678,65 200 238,39
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării 2.0 8806 00203 300 212210 371 000,00 389 947,00 363 357,39 363 357,12
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor şi materialelor sanitare 2.0 8806 00203 300 221140 15 549,03
Cheltuieli privind utilizarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 2.0 8806 00203 300 221150 6 720,00
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 2.0 8806 00203 300 221160 112 226,15
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcţii 2.0 8806 00203 300 221170 60 800,00
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale 2.0 8806 00203 300 221190 53 891,73
Energie electrică 2.0 8806 00203 300 222110 270 000,00 268 225,00 213 784,96 252 852,15 35 250,83
Energie termică 2.0 8806 00203 300 222130 870 000,00 870 000,00 870 000,00 770 638,96 20 583,13
Apă şi canalizare 2.0 8806 00203 300 222140 146 000,00 147 775,00 147 774,63 135 048,54
Alte servicii comunale 2.0 8806 00203 300 222190 20 600,00 20 600,00 20 592,00 20 592,00 1 716,00
Servicii informaţionale 2.0 8806 00203 300 222210 15 000,00 15 000,00 15 000,00 14 120,00 1 120,00
Servicii de telecomunicaţii 2.0 8806 00203 300 222220 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 999,18 81,53
Servicii de reparaţii curente 2.0 8806 00203 300 222500 157 000,00 182 600,00 180 338,17 576 900,87 149,00
Formare profesională 2.0 8806 00203 300 222600 20 000,00 2 840,00 2 840,00 2 840,00
Servicii poştale 2.0 8806 00203 300 222980 15 000,00 17 890,00 17 889,00 17 889,00
Servicii neatribuite altor aliniate 2.0 8806 00203 300 222990 10 000,00 11 600,00 11 597,12 11 746,12
Cheltuieli privind uzura clădirilor 2.0 8806 00203 300 231100 191 825,25
Cheltuielir privind uzura maşinilor şi utilajelor 2.0 8806 00203 300 231400 43 810,61
Cheltueili privind uzura uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 2.0 8806 00203 300 231600 104 635,25
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 2.0 8806 00203 300 273500 70 000,00 70 000,00 63 104,54 61 337,40 4 213,40
Cheltuieli privind ieşirea activelor 2.0 8806 00203 300 289100 504,00
Servicii neatribuite altor aliniate 2.0 8806 00448 300 222990 1 093 900,00 1 167 100,00 1 112 622,50 1 114 162,30
SOLD OPERATIONAL 3=1-2 362 000,00 349 070,00 381 592,09 -225 747,96 X X X X
III. ACTIVE NEFINANCIARE 4 362 000,00 349 070,00 340 683,22
Inclusiv:
Procurarea maşinilor şi utilajelor 4.0 8806 00203 300 314110 75 000,00 32 670,00 32 669,00
Procurarea uneltelor şi  sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 4.0 8806 00203 300 316110 100 000,00 100 000,00 92 050,70
Procurarea activelor nemateriale 4.0 8806 00203 300 317110 59 400,00 59 193,60
Procurarea altor mijloace fixe 4.0 8806 00203 300 318110 15 000,00
Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 4.0 8806 00203 300 334110 12 000,00 12 000,00 11 999,92
Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri 4.0 8806 00203 300 335110 40 000,00 26 000,00 25 855,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou 4.0 8806 00203 300 336110 60 000,00 60 000,00 59 916,00
Procurarea  materialelor de construcţie 4.0 8806 00203 300 337110 60 000,00 59 000,00 58 999,00
SOLD GENERAL (DEF/EXCED) 5=1-(2+4) 40 908,87 -225 747,96 X X X X
IV. ACTIVE FINANCIARE 6 X X X X
V. DATORII 7 X X X X
Modificarea soldului 8 40 908,87 -225 747,96 X X X X
Soldul la începutul perioadei de gestiune 9 6 267 154,49 X X X X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune 10 40 908,87 -399 712,23 X X X X
Soldul  la sfîrşitul perioadei de gestiune 11 5 600 785,43 X X X X
Semnaturile:
Conducătorul instituţiei Abramova Oxana Vasilii
(numele şi prenumele) (semnătura)
Contabil-şef (conducătorul serviciului economic/financiar) Margin Viorica Nicanor
(numele şi prenumele) (semnătura)