PLANUL DE MĂSURI
privind executarea bugetului Liceului Teoretic Alexandr Pușkin pe anul 2019
Nr.d/0 Denumirea obiectului  investiției/reparației/achiziției Suma aprobată, mii lei Termenul de elaborare a caietului de sarcini Data lansării licitației/ COP/contract  valoare mica. Data semnării contractului Perioada executarii lucrărilor /procurării bunurilor Responsabil de realizarea achiziției
1 Lucrări de reparație a sălii sportive 100 aprilie aprilie mai iunie-iulie Burlacu V, director adjunct probleme de gospodărie, membru al grupului de lucru
2 Procurarea mașini și utilaje 60 iulie iulie august august Burlacu V
3 Procurarea mobilier 55 august august august august Burlacu V
4 Procurarea materialelor didactice 30 august august august august Burlacu V
5 Procurarea materialelor de uz gospodăresc 40 aprilie mai mai iunie Burlacu V
6 Procurarea mărfurilor de birou 10 mai mai mai mai Burlacu V
7 Procurarea materialelor de construcție 45 aprilie mai mai iunie Burlacu V
Director                                       Abramova Oxana
Ex Margin V