Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2019
            Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau
(denumirea entității)
Numărul de angajați conform statelor de personal  154, efectiv 123 persoane
Articolul de cheltuieli Bugetul aprobat / precizat pe an Executate cheltuieli,   mii lei Lista agenților economici Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor Numărul, data valabilității contractului Suma contractului, mii lei
Total de la începutul anului In luna curenta
II. CHELTUIELI    TOTAL
211180 „Retribuirea muncii” 10507,7 10466,2 907,7 Retribuirea muncii
212100 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 2415,0 2403,8 206,4 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
212210 „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării 472,8 470,4 40,4 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării
222110 „Energie electrică” 275,0
275,0 26,5 Furnizare Energie SRL Energie electrică nr.2019-0000000409, valabil 31.12.2019 239,7
222130 „Energie termică” 765,0
765,0 334,7 Termoelectrica SA Energie termică nr.2019-0000000710, valabil 31.12.2019 885,0
222140 „Apă şi canalizare” 145,0
145,0 22,2 Apa Canal Chisinau SA Apă şi canalizare nr.2019-0000000709, valabil 31.12.2019 145,0
222190 „Alte servicii comunale” 20,6
18,9 1,7  Regia Autosolubritatea Servicii de evacuare a deseurilor nr.2018-0000000410, valabil 31.12.2019 20,6
222210 „Servicii informaţionale” 36,6
16,2 1,2 Moldtelecom SA Servicii internet contract de mică valoare 14,4
9,6 SRL S&O Expert Accounting Deservirea 1C contract de mică valoare 9,6
10,0 6,0 PLX10 SRL Consultanta si deservire IP contract de mică valoare 10,0
0,4 0,4 I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA Semnatura electronica cont de plata 0,4
222220 „Servicii de telecomunicaţii” 8,0
7,7 0,8 Moldtelecom SA Servicii telefonie fixa contract de mică valoare 3,0
222500 „Servicii de reparaţii curente” 218,9
2,6 Allas sisteme de securitate Servicii de deservire a sistemului antiincendiar contract de mică valoare 1,8
7,3 Moldtelecom SA Servicii de conectare si largire a a acesului internet contract de mică valoare 7,3
2,1 Nord-Universal SRL Reparatia utilajului cont de plata 2,1
8,2 Nord-Universal SRL Masurari electrice cont de plata 6,2
1,9 Centrul de metrologie aplicata Verificarea contoare energie termica cont de plata 1,9
143,4 Graficon AV SRL Reparatia tavanului salii sport nr.2019-0000002383, valabil 31.12.2019 143,4
26,8 Graficon AV SRL Reparatia retelei electrice cab nr.28 nr.2019-0000002927, valabil 31.12.2019 26,8
23,5 SRL Alisadora-SVV Spasarea, profilaxia sistemei de incalzire nr.2019-0000003179, valabil 31.12.2019 23,5
3,0 BTS PRO SRL Conectare internet echipament cont de plata 2,0
222980 „Servicii poştale” 20,6 20,6 10,3 PresinformCurier SRL abonarea la editi periodice II semestru an.2019 contract de mică valoare 10,3
222990 „Servicii neatribuite altor alineate” 1379,8
1252,6 358,8 IMAP Liceist Servicii de alimentare a elevilor nr.2019-0000000710, valabil 31.12.2019 1358,8
1,6 Ligo Print SRL Brosurarea documentelor si arhivarea lor cont de plata 1,6
3,2 Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica Servicii medicale, instruire, autorizare contract de mică valoare 3,2
8,9 IP Institutul de Formare Continua Formarea profesionala a cadrelor didactice contract de mică valoare 8,9
0,1 BC Moldova Agroindbank SA Fisa specimente de semnaturi cont de plata 0,1
0,6 CRAFTI RETAIL SRL Procurare clopotei cont de plata 0,6
6,0 I.M. ALMOR-PLUS S.R.L. Procurare calendare cont de plata 6,0
272500 «Compensatii» 144,0 144,0  Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice.
24,0 14,0 Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti
272900 «Alte prestari de asistenta sociala» 50,4 24,6 Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public
273500 „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” 71,7 71,7 9,3 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului
III ACTIVE NEFINANCIARE
311120 «Reparatia capitala a cladirilor» 1500,0
24,7 Absolut Construct SRL Elaborarea devizelor de cheltuieli nr.2019-0000003490, valabil 31.12.2019 24,7
1,2 INCP Urbanproiect Informatie documente proiect constructie cont de plata 1,2
21,5 SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA PROIECT expertiza tehnica a cladirii nr.2019-0000003429, valabil 31.12.2019 21,5
278,7 IQ FENSTER S.R.L. Reparatia capitala a cladirii nr.2019-0000004121, valabil 31.12.2019 529,6
611,8 SRL Vega TotaL Reparatia capitala a cladirii nr.2019-0000003869, valabil 31.12.2019 633,7
8,4 8,4 Nord-Universal SRL Lucrari electrice contract de mică valoare 8,4
314110 „Procurarea maşinilor şi utilajelor” 152,8
42,7 Savexol SRL Procurare tabla interactiva, proiector nr.2019-0000004120, valabil 31.12.2019 42,7
61,8 61,8 Disicom Computer SRL Procurarea tehnica de calcul nr.2019-0000004672, valabil 31.12.2019 61,8
40,5 40,5 SRL Victiana Sistem de supraveghere video nr.2019-0000004671, valabil 31.12.2019 40,5
316110 „Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” 27,6
27,6 Cevol SRL Procurarea si instalarea scarilor pentru gimnastica nr.2019-0000003076, valabil 31.12.2019 27,6
318110 «Procurarea altor mijloace fixe « 10,0
10,0 Cartea SA Procurare literatura artistica cont de plata 10,0
334110 „Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” 15,0
15,0 Willow SRL Procurarea medicamente cont de plata 10,0
335110 „Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” 12,9
9,9 Sport Line SRL  Procurarea marfuri sportive cont de plata 9,9
3,0 IS Mold-Didactica Procurarea registre scolare cont de plata 3,0
336110 „Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” 40,1
10,0 Mitra-Grup SA Procurare hirtie A4 cont de plata 10,0
30,0 30,0 Orbita-9 SA Procurarea materialelor de gospodarie nr.2019-0000004275, valabil 31.12.2019 30,0
337110 „Procurarea materialelor de construcţie” 16,1
16,1 Orbita-9 SA Procurarea materialelor de constructie nr.2019-0000003178, valabil 31.12.2019 16,1
Total general I+II 18329,6 17567,8 2067,1 4396,8
Director   ___________  O Abramova
Contabil șef   _________V. Margin
10.01.2020