Forma FD-047
Aprobat prin ordinul Ministrului
 Finanţelor al Republicii Moldova
nr..216 din 28.12.2015
RAPORT  FINANCIAR PRIVIND  EXECUTAREA BUGETULUI
 pe anul 2019
Codurile
s1-s2 Bugetul local de nivelul 2 22
org1 Primaria mun Chisinau
org2 Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau
f1-f3
p3 (PI) Invatamint
Denumirea indicatorului Nr. rînd P1+P2 p3 S3+S4 S5+S6 Codul proiectului ECO k1-k6 Aprobat iniţial pe an Plan precizat pe an Executat în perioada de gestiune Venituri / cheltuieli efective TOTAL Inclusiv cu termen de achitare expirat
Creante Datorii Creante Datorii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. VENITURI, TOTAL 1 14 695 600,00 18 329 600,00 17 576 916,54 18 186 726,05 3 774,17 535,55
Inclusiv:
Finanţare de la buget 1.0 149800 14 545 600,00 18 179 600,00 17 471 089,31 17 471 089,31
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1.0 297 1000 142310 50 000,00 50 000,00 33 587,25 33 587,25
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 1.0 297 1000 142320 100 000,00 100 000,00 72 239,98 75 767,25 3 774,17 535,55
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit 1.0 297 1000 149200 149 282,32
Alte venituri ale instituţiilor bugetare 1.0 297 1000 149900 456 999,92
II. CHELTUIELI, TOTAL 2 14 430 600,00 16 555 200,00 16 378 984,67 17 290 370,91 155 727,41 1 147 096,75
Inclusiv:
Salariul de bază 2.0 8806 00203 300 211110 8 634 057,77
Sporuri şi suplimente la salariul de bază 2.0 8806 00203 300 211120 1 582 716,58
Premieri 2.0 8806 00203 300 211140 304 820,72
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 2.0 8806 00203 300 211180 9 005 200,00 10 507 700,00 10 466 161,06 926 591,61
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 2.0 8806 00203 300 212100 2 071 200,00 2 415 000,00 2 403 834,62 2 416 712,34 213 116,11
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării 2.0 8806 00203 300 212210 405 200,00 472 800,00 470 355,73 470 355,73
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor şi materialelor sanitare 2.0 8806 00203 300 221140 12 222,79
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou 2.0 8806 00203 300 221160 36 834,49
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcţii 2.0 8806 00203 300 221170 21 418,95
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei 2.0 8806 00203 300 221180 8 190,00
Energie electrică 2.0 8806 00203 300 222110 275 000,00 275 000,00 275 000,00 239 934,16 184,99
Energie termică 2.0 8806 00203 300 222130 885 000,00 765 000,00 765 000,00 637 587,72 147 995,41
Apă şi canalizare 2.0 8806 00203 300 222140 145 000,00 145 000,00 144 996,71 137 396,71 7 600,00
Alte servicii comunale 2.0 8806 00203 300 222190 20 600,00 20 600,00 18 876,00 20 592,00
Servicii informaţionale 2.0 8806 00203 300 222210 20 000,00 36 600,00 36 248,41 37 368,41
Servicii de telecomunicaţii 2.0 8806 00203 300 222220 3 000,00 8 000,00 7 721,41 7 807,60 4,66
Servicii de reparaţii curente 2.0 8806 00203 300 222500 133 900,00 218 900,00 218 794,47 675 943,39
Formare profesională 2.0 8806 00203 300 222600 10 000,00
Servicii poştale 2.0 8806 00203 300 222980 17 000,00 20 650,00 20 610,00 20 610,00
Servicii neatribuite altor aliniate 2.0 8806 00203 300 222990 10 000,00 20 350,00 20 347,00 20 215,00 132,00
Cheltuieli privind uzura clădirilor 2.0 8806 00203 300 231100 255 127,43
Cheltuielir privind uzura maşinilor şi utilajelor 2.0 8806 00203 300 231400 69 823,08
Cheltueili privind uzura uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 2.0 8806 00203 300 231600 126 879,60
Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale 2.0 8806 00203 300 232000 19 731,20
Compensaţii 2.0 8806 00203 300 272500 24 000,00 18 000,00 18 000,00
Alte prestaţii de asistenţă socială 2.0 8806 00203 300 272900 50 400,00 44 741,00 44 741,00
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului 2.0 8806 00203 300 273500 70 000,00 71 700,00 71 663,86 74 649,84 7 199,38
Servicii neatribuite altor aliniate 2.0 8806 00448 300 222990 1 359 500,00 1 359 500,00 1 252 634,40 1 252 634,40
Compensaţii 2.0 8806 00492 300 272500 144 000,00 144 000,00 144 000,00
SOLD OPERATIONAL 3=1-2 265 000,00 1 774 400,00 1 197 931,87 896 355,14 X X X X
III. ACTIVE NEFINANCIARE 4 265 000,00 1 774 400,00 1 219 441,87 553 132,73
Inclusiv:
Reparaţii capitale ale clădirilor 4.0 8806 00203 300 311120 1 000 000,00 946 304,36 553 132,73
Procurarea maşinilor şi utilajelor 4.0 8806 00203 300 314110 60 000,00 152 750,00 151 536,53
Procurarea uneltelor şi  sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc 4.0 8806 00203 300 316110 55 000,00 27 600,00 27 600,00
Procurarea altor mijloace fixe 4.0 8806 00203 300 318110 10 000,00 9 900,00 9 900,00
Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 4.0 8806 00203 300 334110 15 000,00 15 000,00 14 999,98
Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri 4.0 8806 00203 300 335110 30 000,00 12 950,00 12 922,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou 4.0 8806 00203 300 336110 50 000,00 40 060,00 40 039,00
Procurarea  materialelor de construcţie 4.0 8806 00203 300 337110 45 000,00 16 140,00 16 140,00
Reparaţii capitale ale clădirilor 4.0 8806 00203 410 311120 500 000,00
SOLD GENERAL (DEF/EXCED) 5=1-(2+4) -21 510,00 896 355,14 X X X X
IV. ACTIVE FINANCIARE 6 X X X X
V. DATORII 7 X X X X
Modificarea soldului 8 -21 510,00 896 355,14 X X X X
Soldul la începutul perioadei de gestiune 9 5 600 785,43 X X X X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune 10 -21 510,00 X X X X
Soldul  la sfîrşitul perioadei de gestiune 11 6 518 650,57 X X X X
Semnaturile:
Conducătorul instituţiei Abramova Oxana Vasilii
(numele şi prenumele) (semnătura)
Contabil-şef (conducătorul serviciului economic/financiar) Margin Viorica Nicanor
(numele şi prenumele) (semnătura)