PLANUL DE MĂSURI
privind executarea bugetului Liceului Teoretic Alexandr Pușkin pe anul 2020
Nr.d/0 Denumirea obiectului  investiției/reparației/achiziției Suma aprobată, mii lei Termenul de elaborare a caietului de sarcini Data lansării licitației/ COP/contract  valoare mica. Data semnării contractului Perioada executarii lucrărilor /procurării bunurilor Responsabil de realizarea achiziției
1 Lucrări de reparație curente 40,0 aprilie aprilie mai mai Burlacu V, director adjunct probleme de gospodărie, membru al grupului de lucru
2 Lucrări despalare a sistemei de incalzire 20,0 iunie iunie iunie iunie Burlacu V
3 Procurarea mașini și utilaje 40,0 iulie iulie iulie iulie Burlacu V
4 Procurarea mobilier 40,0 august august august august Burlacu V
5 Procurarea literatura artistica 10,0 august august august august Burlacu V
6 Procurarea medicamente 15,0 august august august august Burlacu V
6 Procurarea materialelor didactice 40,0 august august august august Burlacu V
7 Procurarea materialelor de uz gospodăresc 50,0 aprilie mai mai iunie Burlacu V
8 Procurarea mărfurilor de birou 10,0 mai mai mai mai Burlacu V
9 Procurarea materialelor de construcție 50,0 aprilie mai mai iunie Burlacu V
Director                                       Abramova Oxana
Ex Margin V