APROBAT_____________________
Director Abramova Oxana
Planul anual pentru desfășurarea achizițiilor publice în LT A Puskin pentru anul financiar 2020
mii lei   Bugetul de Stat
Nr.ord Obiectul achiziției ECO Perioada desfășurării procedurii Suma planificată mijloace bugetare Procedura de achizitie publica aplicabila CPV
1 Energia electrică 222110 ianuarie 280,0 Contract cu prestatorul de energie electrica 31682000-0
2 Energia termică 222130 ianuarie 800,0 Contract cu prestatorul de energie termica 09323000-5
3 Apă și canalizare 222140 ianuarie 145,0 Contract cu prestatorul de apa si canalizare 15981300-1
4 Salubrizare 222190 ianuarie 20,6 Contract cu prestatorul de evacuare a deseurilor 45000000-7
5 Materiale de construcție 337110 mai 50,0 Contract valoare mică 39800000-5
6 Procurarea materialului didactic 335110 august 40,0 Contract valoare mică 42512510-6
7 Procurarea medicamentelor 334110 august 15,0 Contract valoare mică 33674000-5
8 Abonare la editii periodice 222980 ianuarie-decembrie 17,0 Contract valoare mică 79980000-7
9 Telefonia fixă 222220 ianuarie 10,0 Contract valoare mică 64212800-3
10 Marfuri de uz gospodaresc 336110 iunie 60,0 Contract valoare mică 39830000-9
11 Lucrari  de spalare a sistemei de incalzire 222500 iunie 20,0 Contract valoare mică 50000000-5
12 Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire 222500 aprilie 40,0 Contract valoare mică 45000000-7
13 Procurarea mobilier 316110 august 40,0 Contract valoare mică 39000000-2
14 Servicii internet 222210 ianuarie 15,2 Contract valoare mică 72000000-5
15 Deservirea sistemului contabil 1C 222210 ianuarie 9,6 Contract valoare mică 72212440-5
16 Servicii alimentare 222990 decembrie-ianuarie 1430,2 Contract valoare mică 72212440-5
Contabil sef                         Margin Viorica

 

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii mai 2020
          de către  Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău
(denumirea entității)
Numărul de angajați conform statelor de personal  154, efectiv 123 persoane
Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) ECO Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei Executate cheltuieli,   mii lei Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor Contractul Denumirea agentului economic
Total de la începutul anului  inclusiv in luna curenta Numarul ,data Termenul de valabilitate Suma, mii lei
II. CHELTUIELI    TOTAL 2
„Retribuirea muncii” 211180 10871,2 4948,4 1002,1 Retribuirea muncii _ _ _ Angajașii instituției
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 212100 2523,3 1132,7 238,8 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii _ _ _ CNAS
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării 212210 489,3 222,7 46,7 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării _ _ _ CNAM
„Energie electrică” 222110 280,0
135,7 51,0 Energie electrică nr. 2 din 09.01.2020 31.12.2020 260,0 ICS Premier Energy SRL
 „Energie termică” 222130 800,0
162,3 Energie termică nr. 5 din 15.01.2020 31.12.2020 800,0 SA «Termoelectrica»
„Apă şi canalizare” 222140 145,0
39,9 6,3 Apă şi canalizare nr. 6 din 15.01.2020 31.12.2020 140,0 Apa Canal SA Chisinau
 „Alte servicii comunale” 222190 20,6
6,9 Servicii de evacuare a deseurilor nr. 3 din 09.01.2020 31.12.2020 20,6 Autosalubritate IM
 „Servicii informaţionale” 222210 47,0
5,0 1,4 Servicii internet nr. 9 din 15.01.2020 31.12.2020 15,1 SA»Moldtelecom»
Deservirea 1C nr.10 din 15.01.2020 31.12.2020 9,6 SRL S&O Expert Accounting
9,0 3,0 Consultanta si deservire IP nr. 4 din 09.01.2020 31.12.2020 33,0 PLX10 SRL
 „Servicii de telecomunicaţii” 222220 10,0
2,5 0,6 Servicii telefonie fixa nr.7 din 15.01.2020 31.12.2020 3,0 SA»Moldtelecom»
 „Servicii de reparaţii curente” 222500 175,0
0,7 0,4 Servicii de deservire a sistemului antiincendiar nr.2 din 02.01.2017 31.12.2020 1,8 Allas Sisteme de securitate SRL
„Formarea profesionala» 222600 10,0
„Servicii poştale” 222980 17,0
„Servicii neatribuite altor alineate” 222990 1438,2
303,6 Servicii de alimentare a elevilor nr.1 din 09.01.2020 31.12.2020 1429,2 Cantina Liceist IS
1,8 Deratizarea încăperilor nr.14 din 03.02.2020 31.05.2020 1,8 Agenția Națională de Sănătate Publică
«Compensatii» 272500 160,0 138,0  Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. _ _ _ Cadrele didactice
24,0 2,0 Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti _ _ _ Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
«Alte prestari de asistenta sociala» 272900 53,9 Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public _ _ _ Cadrele didactice
 „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” 273500 80,0 39,8 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului _ _ _ Angajații instituției
III ACTIVE NEFINANCIARE 3
«Reparația capitală a clădirilor» 311120 553,2 553,2 Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 _ _ _ Agentii economici contractați în anul 2019
 „Procurarea maşinilor şi utilajelor” 314110 10,0
„Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” 316110 10,0
«Procurarea altor mijloace fixe» 318110 10,0
10,0 Procurarea literaturii artistice cont/plata 29.02.2020 10,0 SA Cartea
„Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” 334110 15,0
„Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” 335110 15,0
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” 336110 60,0
„Procurarea materialelor de construcţie” 337110 20,0
Total general I+II 17837,7 7714,2 1350,3 2724,1
Director   ___________  O Abramova
Contabil șef   _________V. Margin
02.06.2020