Formularul 9.2
Bugetul autorității/instituției bugetare 2020
Cod
APL Primaria mun Chisinau 1001
Instituția Liceul Alexandr Puskin mun. Chisinau 14205
Sursa Bugetul local de nivelul II 22
A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei
Denumirea Cod Suma
F3- activitatea Cheltuieli , resurse (S3) Eco (k2)
I. RESURSE, total 17599,8
Resurse generale 100 17449,8
Resurse colectate 297 150,0
II. CHELTUIELI, total 300 total 17599,8
21 14437
22 2827,8
27 80,0
31 90,0
33 165,0
Recurente
Investiții capitale
B. Resuse colectate de autorități/instituții bugetare, mii lei
Denumirea Cod Suma
S5 S6- donator F1F3 -funcția P3 (7xx) proiecte investiționale Eco (k6)
Total 150,0
Resurse interne
142310 0922 00203 142310 50,0
142320 0922 00203 142320 100,0
Resurse externe
C. Programele de cheltuieli
Cod
Grupa 0922 F1F3
Program 88 P1
Subprogram 06 P2
I.Informație generală
Scop Elevi cu competenţe formate concepute drept nivel obligatoriu în vederea integrării sociale, şi alegerii adecvate a traseului individual în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţă
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă) Asigurarea accesului elevilor la învăţământul liceal, astfel încât, anual, rata de înmatriculare în clasa a X-a să se constituie 60% din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii
Ameliorarea condiţiilor tehnico-materiale şi didactice cu  10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) la învăţământul liceal
Dezvoltarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt liceal cu 10% anual
Susținerea financiară a cadrelor didacțice în primii trei ani de activitate pedagogică  prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică
Implementarea TIC în instituţiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporţie 80 la sută din necesitatea instituției până în anul 2021
Descriere succintă Subprogramul 06 „Învăţământul liceal” prezintă partea componentă a învăţământului obligatoriu, abilitat să furnizeze serviciile educaţionale de calitate în procesul educaţional şi de consiliere în alegerea carierei profesionale şi traseului individual către învăţămîntul superior, profesional tehnic postsecundar nonterţiar în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţă.
II. Indicatori de performanță
Categoria cod Denumirea Unitatea de măsură Valoarea
De rezutat R1 Gradul de încadrare a elevilor în învăţământul liceal % 93
R2 Rata cadrelor didactice  în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de  învăţământ liceal % 7
R3 Gradul de asigurare a instituţiilor de învățământ liceal cu TIC % 80
R4 Ponderea copiilor cu CES integraţi în învăţământul liceal % 0
De produs P1 Numărul de elevi înrolaţi în instituţii de învăţământ liceal unități 1233
P2 Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituţiile de învăţământ liceal unități 0
P3 Numărul de instituţii de învăţământ liceal cu reparaţii efectuate şi baza tehnico – materială renovată unități 1
P4 Numărul de cadre didacțice  în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de  învăţământ liceal unități 2
De eficiență E1 Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin unități 0
E2 Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învăţământ liceal lei 13247
E3 Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a unei instituţii de învăţământ liceal mii lei 90,00
III.Cheltuieli, mii lei
Denumirea Cod Suma
P3-activitatea Eco (k6)
Salariul de baza 00203 211180 11323,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00203 212100 2604,3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala 00203 212210 509,5
Energie electrica 00203 222110 280,0
Gaze 00203 222120
Energie termica 00203 222130 800,0
Apa si canalizare 00203 222140 145,0
Alte servicii comunale 00203 222190 20,6
Servicii informationale 00203 222210 47,0
Servicii de telecomunicatii 00203 222220 10,0
Servicii de locatiune 00203 222300
Servicii de transport 00203 222400
Servicii de reparatii curente 00203 222500 60,0
Formare profesionala 00203 222600 10,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00203 222710
Servicii medicale 00203 222810
Servicii editoriale 00203 222910
Servicii de paza 00203 222940
Servicii postale 00203 222980 17,0
Servicii neatribuite altor aliniate 00203 222990 8,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca 00203 273500 80,0
Reparatii capitale ale cladirilor 00203 311120
Procurarea masinilor si utilajelor 00203 314110 40,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00203 316110 40,0
Procurarea activelor nemateriale 00203 317110
Procurarea altor mijloace fixe 00203 318110 10,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00203 331110
Procurarea pieselor de schimb 00203 332110
Procurarea produselor alimentare 00203 333110
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 00203 334110 15,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00203 335110 40,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00203 336110 60,0
Procurarea materialelor de constructie 00203 337110 50,0
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 00203 338110 0,0
Servicii neatribuite altor aliniate 00448 222990 1430,2
Total 17599,8
D. Limitele de investiții capitale
Denumirea Cod Suma
P1P2 P3 proiect Eco (k6)
Conducătorul  _______________ Abramova Oxana
Contabil sef________________Margin Viorica

 

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor martie 2020
de către  Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău
(denumirea entității)
Numărul de angajați conform statelor de personal  154, efectiv 123 persoane
Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) ECO Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei Executate cheltuieli,   mii lei Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor Contractul Denumirea agentului economic
Total de la începutul anului  inclusiv in luna curenta Numarul ,data Termenul de valabilitate Suma, mii lei
II. CHELTUIELI    TOTAL 2
„Retribuirea muncii” 211180 10871,2 2912,2 976,5 Retribuirea muncii _ _ _ Angajașii instituției
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 212100 2523,3 664,4 219,2 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii _ _ _ CNAS
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării 212210 489,3 131,1 44,0 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării _ _ _ CNAM
„Energie electrică” 222110 280,0
84,7 27,8 Energie electrică nr. 2 din 09.01.2020 31.12.2020 260,0 ICS Premier Energy SRL
 „Energie termică” 222130 800,0
135,8 113,9 Energie termică nr. 5 din 15.01.2020 31.12.2020 800,0 SA «Termoelectrica»
„Apă şi canalizare” 222140 145,0
21,4 Apă şi canalizare nr. 6 din 15.01.2020 31.12.2020 140,0 Apa Canal SA Chisinau
 „Alte servicii comunale” 222190 20,6
3,4 1,7 Servicii de evacuare a deseurilor nr. 3 din 09.01.2020 31.12.2020 20,6 Autosalubritate IM
 „Servicii informaţionale” 222210 47,0
3,6 2,5 Servicii internet nr. 9 din 15.01.2020 31.12.2020 15,1 SA»Moldtelecom»
Deservirea 1C nr.10 din 15.01.2020 31.12.2020 9,6 SRL S&O Expert Accounting
6,0 3,0 Consultanta si deservire IP nr. 4 din 09.01.2020 31.12.2020 33,0 PLX10 SRL
 „Servicii de telecomunicaţii” 222220 10,0
1,8 0,7 Servicii telefonie fixa nr.7 din 15.01.2020 31.12.2020 3,0 SA»Moldtelecom»
 „Servicii de reparaţii curente” 222500 60,0
0,3 Servicii de deservire a sistemului antiincendiar nr.2 din 02.01.2017 31.12.2020 1,8 Allas Sisteme de securitate SRL
„Formarea profesionala» 222600 10,0
„Servicii poştale” 222980 17,0
„Servicii neatribuite altor alineate” 222990 1438,2
318,6 137,8 Servicii de alimentare a elevilor nr.1 din 09.01.2020 31.12.2020 1429,2 Cantina Liceist IS
1,8 1,8 Deratizarea încăperilor nr.14 din 03.02.2020 31.05.2020 1,8 Agenția Națională de Sănătate Publică
«Compensatii» 272500 160,0 138,0 138,0  Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. _ _ _ Cadrele didactice
24,0 2,0 2,0 Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti _ _ _ Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
«Alte prestari de asistenta sociala» 272900 53,9 Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public _ _ _ Cadrele didactice
 „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” 273500 80,0 33,4 21,9 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului _ _ _ Angajații instituției
III ACTIVE NEFINANCIARE 3
«Reparația capitală a clădirilor» 311120 553,2 553,2 553,2 Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 _ _ _ Agentii economici contractați în anul 2019
 „Procurarea maşinilor şi utilajelor” 314110 40,0
„Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” 316110 40,0
«Procurarea altor mijloace fixe» 318110 10,0
10,0 Procurarea literaturii artistice cont/plata 29.02.2020 10,0 SA Cartea
„Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” 334110 15,0
„Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” 335110 40,0
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” 336110 60,0
„Procurarea materialelor de construcţie” 337110 50,0
Total general I+II 17837,7 5021,7 2244,0 2724,1
Director   ___________  O Abramova
Contabil șef   _________V. Margin
02.04.2020

 

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii  aprilie 2020
de către  Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău
(denumirea entității)
Numărul de angajați conform statelor de personal  154, efectiv 123 persoane
Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) ECO Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei Executate cheltuieli,   mii lei Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor Contractul Denumirea agentului economic
Total de la începutul anului  inclusiv in luna curenta Numarul ,data Termenul de valabilitate Suma, mii lei
II. CHELTUIELI    TOTAL 2
„Retribuirea muncii” 211180 10871,2 3946,3 1034,1 Retribuirea muncii _ _ _ Angajașii instituției
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 212100 2523,3 893,9 229,4 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii _ _ _ CNAS
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării 212210 489,3 176,0 44,9 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării _ _ _ CNAM
„Energie electrică” 222110 280,0
84,7 Energie electrică nr. 2 din 09.01.2020 31.12.2020 260,0 ICS Premier Energy SRL
 „Energie termică” 222130 800,0
162,3 26,5 Energie termică nr. 5 din 15.01.2020 31.12.2020 800,0 SA «Termoelectrica»
„Apă şi canalizare” 222140 145,0
33,6 12,2 Apă şi canalizare nr. 6 din 15.01.2020 31.12.2020 140,0 Apa Canal SA Chisinau
 „Alte servicii comunale” 222190 20,6
6,9 3,4 Servicii de evacuare a deseurilor nr. 3 din 09.01.2020 31.12.2020 20,6 Autosalubritate IM
 „Servicii informaţionale” 222210 47,0
3,6 Servicii internet nr. 9 din 15.01.2020 31.12.2020 15,1 SA»Moldtelecom»
Deservirea 1C nr.10 din 15.01.2020 31.12.2020 9,6 SRL S&O Expert Accounting
9,0 3,0 Consultanta si deservire IP nr. 4 din 09.01.2020 31.12.2020 33,0 PLX10 SRL
 „Servicii de telecomunicaţii” 222220 10,0
1,9 0,1 Servicii telefonie fixa nr.7 din 15.01.2020 31.12.2020 3,0 SA»Moldtelecom»
 „Servicii de reparaţii curente” 222500 60,0
0,3 Servicii de deservire a sistemului antiincendiar nr.2 din 02.01.2017 31.12.2020 1,8 Allas Sisteme de securitate SRL
„Formarea profesionala» 222600 10,0
„Servicii poştale” 222980 17,0
„Servicii neatribuite altor alineate” 222990 1438,2
318,6 Servicii de alimentare a elevilor nr.1 din 09.01.2020 31.12.2020 1429,2 Cantina Liceist IS
1,8 Deratizarea încăperilor nr.14 din 03.02.2020 31.05.2020 1,8 Agenția Națională de Sănătate Publică
«Compensatii» 272500 160,0 138,0  Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. _ _ _ Cadrele didactice
24,0 2,0 Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti _ _ _ Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
«Alte prestari de asistenta sociala» 272900 53,9 Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public _ _ _ Cadrele didactice
 „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” 273500 80,0 39,8 6,4 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului _ _ _ Angajații instituției
III ACTIVE NEFINANCIARE 3
«Reparația capitală a clădirilor» 311120 553,2 553,2 Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 _ _ _ Agentii economici contractați în anul 2019
 „Procurarea maşinilor şi utilajelor” 314110 40,0
„Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” 316110 40,0
«Procurarea altor mijloace fixe» 318110 10,0
10,0 Procurarea literaturii artistice cont/plata 29.02.2020 10,0 SA Cartea
„Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” 334110 15,0
„Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” 335110 40,0
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” 336110 60,0
„Procurarea materialelor de construcţie” 337110 50,0
Total general I+II 17837,7 6381,9 1360,0 2724,1
Director   ___________  O Abramova
Contabil șef   _________V. Margin
04.05.2020