Cheltuieli I.2023

Cheltuieli II.2023

Plan bugetar 2023

Plan de Achizitii anual 2023

Darea de seama contracte 2022