Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii decembrie 2020
          de către  Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău
(denumirea entității)
Numărul de angajați conform statelor de personal  154, efectiv 106 persoane
Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) ECO Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei Executate cheltuieli,   mii lei Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor Contractul Denumirea agentului economic
Total de la începutul anului  inclusiv in luna curenta Numarul ,data Termenul de valabilitate Suma, mii lei
II. CHELTUIELI    TOTAL 2
„Retribuirea muncii” 211180 11640,4 11627,4 937,1 Retribuirea muncii _ _ _ Angajatii instituției
„Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 212100 2703,0 2664,3 279,0 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii _ _ _ CNAS
„Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării 212210 524,5 522,3 54,6 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori pe teritoriul ţării _ _ _ CNAM
„Energie electrică” 222110 200,0
200,0 28,4 Energie electrică nr. 2 din 09.01.2020 31.12.2020 260,0 ICS Premier Energy SRL
 „Energie termică” 222130 445,0
445,0 282,7 Energie termică nr. 5 din 15.01.2020 31.12.2020 800,0 SA «Termoelectrica»
„Apă şi canalizare” 222140 95,0
93,7 18,4 Apă şi canalizare nr. 6 din 15.01.2020 31.12.2020 140,0 Apa Canal SA Chisinau
 „Alte servicii comunale” 222190 20,6
20,6 1,7 Servicii de evacuare a deseurilor nr. 3 din 09.01.2020 31.12.2020 20,6 Autosalubritate IM
 „Servicii informaţionale” 222210 59,0
16,8 4,6 Servicii internet nr. 9 din 15.01.2020 31.12.2020 15,1 SA»Moldtelecom»
9,6 9,6 Deservirea 1C nr.10 din 15.01.2020 31.12.2020 9,6 SRL S&O Expert Accounting
24,0 3,0 Consultanta si deservire IP nr. 4 din 09.01.2020 31.12.2020 33,0 PLX10 SRL
0,4 0,4 Semnatura electronica cont/plata 09.12.2020 0,4 I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNET
 „Servicii de telecomunicaţii” 222220 10,0
7,7 1,3 Servicii telefonie fixa nr.7 din 15.01.2020 31.12.2020 3,0 SA»Moldtelecom»
 „Servicii de reparaţii curente” 222500 188,0
1,9 0,3 Servicii de deservire a sistemului antiincendiar nr.2 din 02.01.2017 31.12.2020 1,8 Allas Sisteme de securitate SRL
130,6 Reparatia sistemului de incalzire nr.15 din 14.05.2020 31.12.2020 130,6 SRL Vega TotaL
22,1 Reparatie pereti cab.39 nr.13 din 17.08.2020 31.12.2020 22,1 Vicadi Proiect SRL
6,2 Instalarea transformatoare energia electrica cont/plata 05.07.2020 6,2 Nord-Universal SRL
20,9 Spalarea sistemei de incalzire nr.14 din 14.05.2020 31,12,2020 20,9 Iujcan SRL
2,9 2,9 Servicii electrice cont/plata 09.12.2020 2,9 Technotrade SRL
1,4 1,4 Servicii de masurare cont/plata 15.12.2020 1,4 Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica
„Formarea profesionala» 222600 10,0 8,0 Formarea profesionala in domeniul relatiilor de munca cont/plata 04.08.2020 0,6 Centrul de Instruire
„Servicii poştale” 222980 16,5 16,5 Abonarea editii periodice semestrul II cont/plata 02.06.2020 8,0 Presinform-Curier SRL
„Servicii neatribuite altor alineate” 222990 758,7
719,3 83,3 Servicii de alimentare a elevilor nr.1 din 09.01.2020 31.12.2020 1429,2 Cantina Liceist IS
1,8 Deratizarea încăperilor nr.14 din 03.02.2020 31.05.2020 1,8 Agenția Națională de Sănătate Publică
1,9 Brosurarea documentelor cont/plata 02.06.2020 1,9 Ligo Print SRL
0,5 Copie documente proiectare/constructie  cladire cont/plata 0,4 INCP Urbanproiect
2,9 Certificat de urbanism. Autorizare de construire cont/plata 13.08.2020 0,7 Directia arhitectura urbanism
0,4 Cartea tehnica cont/plata 09.10.2020 0,4 ICSC Incercom IS
1,0 Diplome cont/plata 21.12.2020 0,4 Mitra-Grup SA
«Compensatii» 272500 160,0 146,0 8,0  Compensatie baneasca pentru anul 2020in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice. _ _ _ Cadrele didactice
36,0 25,0 12,0 Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti _ _ _ Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
«Alte prestari de asistenta sociala» 272900 53,9 29,2 29,2 Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public _ _ _ Cadrele didactice
 „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” 273500 92,3 92,3 16,7 Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului _ _ _ Angajații instituției
III ACTIVE NEFINANCIARE 3
«Reparația capitală a clădirilor» 311120
2393,2 553,2 Achitarea datoriilor pentru reparaăia capitală a anului 2019 _ _ _ Agentii economici contractați în anul 2019
44,8 Servicii de proiectare restabilirea fasada liceu nr.14 din 02.07.2020 31.12.2020 44,8 Visarh Birou SRL
21,8 Elaborarea devizului de cheltuieli nr.16 din 25.08.2020 31.12.2020 21,8 Absolut Construct SRL
1748,5 1128,5 Reparatia fasadei nr.18 din 28.09.2020 31.12.2020 1748,5 5AQ INVEST SRL
24,9 24,9 Contract prestari servicii responsabil tehnic nr.20 din 28.10.2020 31.12.2020 24,9 Zumbreanu M
 „Procurarea maşinilor şi utilajelor” 314110 10,0 8,8 8,8 Imprimanta cont/plata 21.12.2020 8,8 VVS SOFTWARE SRL
„Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc” 316110 10,0 9,3 9,3 Boilere cont/plata 44186 9,3 Orbita-9 SA
«Procurarea altor mijloace fixe» 318110 10,0
10,0 Procurarea literaturii artistice cont/plata 29.02.2020 10,0 SA Cartea
„Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare” 334110 15,0 15,0 5,0 Procurarea medicamente cont/plata 18.08.2020 10,0 Willow SRL
„Procurarea  materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri” 335110 15,0
3,0 Registre scolare cont/plata 12.08.2020 3,0 IS Mold Didactica
8,9 9,0 Materiale didactice cont/plata 14.12.2020 9,0 IS Mold-Didactica
0,3 0,3 Marfuri cont/plata 14.12.2020 0,3 Disicom Computer SRL
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou” 336110 60,0
8,0 Procurarea transformatoare energia electrica cont/plata 15.06.2020 8,0 Corden-ST SRL
1,1 Procurarea materiale de uz gospodaresc cont/plata 12.06.2020 1,1 SC  LAROMVAL S.R.L
9,2 Dezinfectanti cont/plata 28.07.2020 9,2 Furnizor Prim SRL
6,1 6,1 Marfuri de birou cont/plata 08.12.2020 9,2 Mitra-Grup SA
31,7 31,7 Marfuri de uz gospodaresc cont/plata 08.12.2020 31,7 Orbita-9 SA
3,8 3,8 Marfuri de birou cont/plata 08.12.2020 3,8 Disicom Computer SRL
„Procurarea materialelor de construcţie” 337110 20,0 20,0 Procurarea materiale de constructie nr.12 din 02.06.2020 31.12.2020 20,0 Orbita-9 SA
Total general I+II 19546,1 19391,0 3002,0 4884,4
Director   ___________  O Abramova
Contabil șef   _________V. Margin