DAREA DE SEAMĂ

nr.1

privind realizarea achiziţiilor publice

de valoare mică

 

29 ianuarie 2021                                                                  LT Alexandr Puskin mun Chisinau

(locul desfăşurării şedinţei)

 

 

Autoritatea contractantă:   _____ LT Alexandr Puskin mun Chisinau _

(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

                     IDNO/ IDNP:   1013620006470_______________________________

          Perioada raportării:        anul 2020__________________________________

(semestrul şi anul)

Informaţia privind contractele de achiziţie publică de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă:

 

Nr.

d/o

Nr. şi data contractului de achiziţie Obiectul de achiziţie (denumirea bunurilor / lucrărilor / serviciilor) Suma contractului Cod CPV Nr. şi data

înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor

Suma finală a Contractului ca urmare a majorării/

micşorării

1 2 3 4 5 6 7
1 nr. 2 din 21.01.2020 PLX10 SRL 30000.00 72212660-3 2020-0000000843din 04.02.2020 30000.00
2 nr. 14 din 12.05.2020 Vega total srl 130623.00 45000000-7 2020-00000032013din 25.05.2020 130623.00
3 Nr. 12 din 02.06.2020 ORBITA-9 SA 16140.00 44110000-4 2020-0000002201din 05.06.2020 16140.00
4 Nr. 15 din 17.08.2020 Iujcan SRL 20854.78 45000000-7 2020-0000003236 din 19.08.2020 20854.78
5 Nr. 04 din 02.07.2020 Visarh Birou SRL 44800.00 71220000-6 2020-0000002688din 14.07.2020 44800.00
6 nr. 16 din 26.08.2020 ABSOLUT CONSTRUCT S.R.L. 21822.00  79311100-8 2020-0000003391 din 25.08.2020 21822.00

 

 

__________

7 nr. 20 din 07.12.2020 ORBITA-9 SA 31710.00 39800000-0 2020-0000004897 din 10.12.2020 31710.00  
8 Nr. 13 din 02.07.2020 VICADI PROIECT S.R.L. 22119.00 45000000-7 2020-0000002596din 07.07.2020 22119.00  
 

Prin prezenta dare de samă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achiziţiilor publice de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

Conducătorul autorităţii contractante:

 

_______Abramova Oxana_______________ ____________________

(Nume, Prenume)                                                          (Semnătura)

 

L.Ș.

 

Persoana responsabilă de

întocmirea dării de seamă:     V Margin________________

Funcţia:                                   contabil sef__________________

Tel.:                                        022-21-35-64____________