Formularul 9.2
Bugetul autorității/instituției bugetare 2021
Cod
APL Primaria mun Chisinau 1001
Instituția Liceul Alexandr Puskin mun. Chisinau 14205
Sursa Bugetul local de nivelul II 22
A. Sinteza resurselor și cheltuielilor, mii lei
Denumirea Cod Suma
F3- activitatea Cheltuieli , resurse (S3) Eco (k2)
I. RESURSE, total 18516,6
Resurse generale 100 18366,6
Resurse colectate 297 150,0
II. CHELTUIELI, total 0922 300 total 18516,6
0922 21 15009
0922 22 2847,2
0922 27 90,0
0922 31 400,0
0922 33 170,4
Recurente
Investiții capitale
B. Resuse colectate de autorități/instituții bugetare, mii lei
Denumirea Cod Suma
S5 S6- donator F1F3 -funcția P3 (7xx) proiecte investiționale Eco (k6)
Total 150,0
Resurse interne
142310 0922 00203 142310 50,0
142320 0922 00203 142320 100,0
Resurse externe
C. Programele de cheltuieli
Cod
Grupa 0922 F1F3
Program 88 P1
Subprogram 06 P2
I.Informație generală
Scop Elevi cu competenţe formate concepute drept nivel obligatoriu în vederea integrării sociale, şi alegerii adecvate a traseului individual în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţă.
Obiective (pe termen mediu, inclusiv pe anul care se aprobă) Asigurarea accesului elevilor la învăţământul liceal, astfel încât, anual, rata de înmatriculare în clasa a X-a să se constituie 60% din numărul total de absolvenți al ciclului gimnazial de studii
Ameliorarea condiţiilor tehnico-materiale şi didactice cu  10% anual pentru facilitarea accesului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) la învăţământul liceal 
Dezvoltarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţămînt liceal cu 10% anual 
Susținerea financiară a cadrelor didacțice în primii trei ani de activitate pedagogică  prin acordarea unui salariu de funcție pentru 75% din norma didactică
Implementarea TIC în instituţiile de învățământ liceal prin asigurarea cu tehnică modernă, acces la internet, în proporţie 80 la sută din necesitatea instituției până în anul 2023
Descriere succintă Subprogramul 06 „Învăţământul liceal” prezintă partea componentă a învăţământului obligatoriu, abilitat să furnizeze serviciile educaţionale de calitate în procesul educaţional şi de consiliere în alegerea carierei profesionale şi traseului individual către învăţămîntul superior, profesional tehnic postsecundar nonterţiar în funcţie de potenţial, vocaţie şi performanţă.
II. Indicatori de performanță
Categoria cod Denumirea Unitatea de măsură Valoarea
De rezutat R1 Gradul de încadrare a elevilor în învăţământul liceal % 93
R2 Rata cadrelor didactice  în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de  învăţământ liceal   % 7
R3 Gradul de asigurare a instituţiilor de învățământ liceal cu TIC  % 80
R4 Ponderea copiilor cu CES integraţi în învăţământul liceal   % 1
De produs P1 Numărul de elevi înrolaţi în instituţii de învăţământ liceal unități 1265
P2 Numărul de centre de resurse deschise pe lângă instituţiile de învăţământ liceal unități 0
P3 Numărul de instituţii de învăţământ liceal cu reparaţii efectuate şi baza tehnico – materială renovată unități 1
P4 Numărul de cadre didacțice  în primii trei ani de activitate pedagogică angajate în instituțiile de  învăţământ liceal   unități 2
De eficiență E1 Numărul de elevi cu CES la o unitate de cadru didactic de sprijin  unități 6
E2 Cheltuieli medii pentru instruirea unui „elev ponderat” în învăţământ liceal lei 13974
E3 Cheltuieli medii pentru dezvoltarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale a unei instituţii de învăţământ liceal mii lei 400,0
III.Cheltuieli, mii lei
Denumirea Cod Suma
P3-activitatea Eco (k6)
Salariul de baza 00203 211180 11600,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00203 212100 3364,0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala 00203 212210 45,0
Energie electrica 00203 222110 275,0
Gaze 00203 222120
Energie termica 00203 222130 770,0
Apa si canalizare 00203 222140 140,0
Alte servicii comunale 00203 222190 20,6
Servicii informationale 00203 222210 50,0
Servicii de telecomunicatii 00203 222220 10,0
Servicii de locatiune 00203 222300
Servicii de transport 00203 222400
Servicii de reparatii curente 00203 222500 158,0
Formare profesionala 00203 222600 15,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00203 222710
Servicii medicale 00203 222810
Servicii editoriale 00203 222910
Servicii de paza 00203 222940
Servicii postale 00203 222980 20,0
Servicii neatribuite altor aliniate 00203 222990 10,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca  00203 273500 90,0
Reparatii capitale ale cladirilor 00203 311120 340,0
Procurarea masinilor si utilajelor 00203 314110 30,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00203 316110 20,0
Procurarea activelor nemateriale 00203 317110
Procurarea altor mijloace fixe 00203 318110 10,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00203 331110
Procurarea pieselor de schimb 00203 332110
Procurarea produselor alimentare 00203 333110
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 00203 334110 15,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00203 335110 30,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00203 336110 90,0
Procurarea materialelor de constructie 00203 337110 35,4
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 00203 338110
Servicii neatribuite altor aliniate 00448 222990 1378,6
Total  18516,6
D. Limitele de investiții capitale
Denumirea Cod Suma
P1P2 P3 proiect Eco (k6)
Conducătorul  _______________ Abramova Oxana
Contabil sef________________Margin Viorica
Data 20.01.2021