INSTITUŢIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ,,ALEXANDR PUŞKIN”, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

TRANSPARENŢA  ÎN PROCESUL DECIZIONAL ȘI EDUCAȚIONAL

 
Denumirea informaţiei Subdiviziuni Linkuri
1 Planuri de activitate  Планы деятельности и отчеты              Rapoarte de activitate ale Instituţiei              Planuri anuale şi lunare https://puskin.md/rapoarte-de-activitate-ale-institutiei/
2 Acte normative Нормативные акты ·       Certificatul de înregistrare al Instituţiei ·       Regulamentul de funcţionare al Instituţiei ·       Statutul Liceului ·       Regimul de lucru https://puskin.md/acte-normative/
3 Organigrama   Органиграмма ·       Organigrama ·       Atribuţiile entităţilor ·       Programul de funcţionare al Instituţiei ·       Programul de audienţă al Instituţiei https://puskin.md/organigrama/
4 Numele, prenumele persoanelor de conducere ale Instituţiei       Контакты директора         Abramova Oxana ·       Numărul de telefon/fax ·       Adresa de e-mail ·       Adresa paginii de Internet https://puskin.md/numele-prenumele-persoanelor-de-conducere-ale-institutiei/
5 Responsabilul de difuzarea informaţiei publice Контакты ответственного лица за информацию   Coordonatele de contact ale Instituţiei           Radovscaia Natalia ·       Numărul de telefon/fax ·       Adresa de e-mail ·       Adresa paginii de Internet https://puskin.md/responsabilul-de-difuzarea-informatiei-publice/  
6 Informaţii despre acţiunile realizate în 2020 privind excluderea fenomenului colectării plăţilor informale în Instituţie  Информация о проведенных мероприятиях по запрету сбора денег в лицее Ordinele emise în instituţie: Ordin nr. 94-ab din 07.09.2020 Ordin nr. 135-ab din 09.11.2020 https://puskin.md/informatii-despre-actiunile-realizate-in-2020-privind-excluderea-fenomenului-colectarii-platilor-informale-in-institutie/
7 Bugetul Instituţiei  Бюджет лицея Darea de seama achizitii v miva 2020 Plan Puskin 2021 Plan de Achizitii anual 2021. LT A Puskin Cheltuieli XII.2020 https://puskin.md/2020-2021-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/
8 Rapoarte anuale, privind realizarea de achiziţii publice ale DGETS, DETS Годовые отчеты о публичных закупках https://puskin.md/rapoarte-anuale-privind-realizarea-de-achizitii-publice-ale-dgets-dets/
9 Evidenţa bunurilor publice donate de către asociaţiile obşteşti şi înregistrate la Agenţia Servicii Publice  Отчет о спонсорской помощи https://puskin.md/evidenta-bunurilor-publice-donate-de-catre-asociatiile-obstesti-si-inregistrate-la-agentia-servicii-publice/
10 Implementarea mecanismelor de prevenire a corupţiei   Внедрение механизма по предупреждению коррупции În cadrul sesiunilor de teze semestriale şi examene în învăţământul general (Ordinele emise în Instituţie) Ordin nr. 150-ab din 30.11.2020 https://puskin.md/implementarea-mecanismelor-de-prevenire-a-coruptiei/
  Director                                                           Oxana    Abramova